Aanbod voor kerken.

Training voor pastoraal team

In deze training leer ik hoe je in gesprek kunt gaan met mensen in jouw kerk die te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen. Dit doe ik vanuit mijn eigen ervaring om zo een inkijkje te geven in hoe het is om te leven met een onvervulde kinderwens in de kerk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de medische mallemolen, verdriet, rouw, geloofsvragen en worstelingen in de kerk. Het is een kwetsbaar onderwerp om bespreekbaar te maken en daarom start ik deze training met vertellen over de kracht van kwetsbaarheid, juist in de kerk. Naast informatie zijn er praktische opdrachten om te leren hoe je een gesprek vormgeeft. Iedereen gaat naar huis met concrete tips.

Natuurlijk kan de training aangepast worden om zo goed aan te sluiten bij de vraag vanuit de kerk.

Willen jullie als kerk meer leren over het thema onvervulde kinderwens en dan specifiek in de kerk? Neem dan hier contact met me op.

Bijeenkomst(en) of spreken in de kerk

Wil je in jouw kerk of in de regio (met meerdere kerken) een avond organiseren rondom het thema onvervulde kinderwens? Ik denk graag mee!

Waar kun je aan denken?

Een voorbeeld is een avond die ik organiseerde met Marloes Altelaar. Op deze avond was er een diverse groep: stellen en vrouwen alleen, mensen die net te horen hadden gekregen dat ze definitief geen kinderen konden krijgen, mensen die middenin vruchtbaarheidsbehandelingen zaten, mensen die jaren geleden kinderen hadden gekregen of pas net. Het was een avond vol herkenning en erkenning: ‘mijn verdriet mag er zijn, juist ook in de kerk.’ We lazen het verhaal van Hanna en gingen daarmee aan de slag. Er was ruimte voor persoonlijke bezinning en om te delen en samen te bidden. Deelnemers gaven terug dat ze het enorm waardevol vonden om samen hierbij stil te staan, ze voelden zich minder alleen in de kerk en werden bemoedigd door elkaar en God. Een paar reacties:

  • Mooi om elkaar aan God op te dragen
  • Belangrijk om blijdschap en verdriet te blijven delen
  • Aansporing om vol te houden in geloof
  • Ik kon eindelijk weer huilen

 

Een ander voorbeeld is een bijeenkomst waarop we stilstaan bij de invloed van de kinderwens op jouw leven. Dit doen we aan de hand van het verhaal van Hanna en wordt verdiept door inzichten vanuit de psychologie. Het is een afwisselende avond tussen uitleg en zelf aan de slag. Ook hier is ruimte om te delen wanneer je dat wilt.

Natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de vraag die er is.

Willen jullie als kerk hiermee aan de slag? Neem dan hier contact met mij op om te bespreken welk aanbod het beste bij jullie gemeente past.

Ervaring

In september 2023 verzorgde Rolienke een toerustingsmorgen voor de ambtsdragers en medewerkers in onze gemeente, NGK Bedum. Het thema was rouw, toegespitst op een onvervulde kinderwens. Rolienke wist op een mooie manier geloof, psychologie en haar eigen levensverhaal met elkaar te verbinden. Ze gaf ons waardevolle inzichten en praktische tips mee om over dit thema in gesprek te gaan binnen onze gemeente. We kijken terug op een hele mooie en kwetsbare toerustingsochtend.


Dominee Marius van Rijswijk, NGK Bedum